PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAResetuj pretragu 

Uprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
Služba civilne zaštite Profesionalna vatrogasna jedinica CZ.9 Obezbjeđenje javnih skupova Pogledaj
CZ.5 Odvoz vode na ugrožena područja Pogledaj
Služba civilne zaštite CZ.6 Potvrda o civilnim žrtvama rata Pogledaj
CZ.7 Uvjerenje o deminiranoj površini Pogledaj
CZ.1 Prijava minsko-eksplozivnih sredstava(MES-a) i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a) Pogledaj
CZ.2 Prijava štete od prirodne i druge nesreće Pogledaj
CZ.3 Uvjerenje o obveznicima civilne zaštite Pogledaj
CZ.4 Prijedlog projekta za deminiranje Pogledaj
Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu Odsjek za društvene djelatnosti DDBIZ.2-1 Izdavanje sanitarne saglasnosti na lokaciju-projekat-upotrebu Pogledaj
DDBIZ.2-2 Sprovodnica Pogledaj
DDBIZ.2-3 Izdavanje sanitarne saglasnosti za ekshumaciju Pogledaj
DDBIZ.2-5 Participacija za prevoz učenika i studenata Pogledaj
DDBIZ.2-6 Priznavanje prava na privremenu zdravstvenu žaštitu Pogledaj
Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica DDBIZ.1-3 Utvrđivanje prava na naknadu troškova dženaze/sahrane branilaca i članova njihovih porodica Pogledaj
DDBIZ.1-4 Utvrđivanje prava na banjsko-klimatsko liječenje Pogledaj
DDBIZ.1-5 Utvrđivanje prava na ličnu invalidninu Pogledaj
DDBIZ.1-6 Utvrđivanje prava na porodičnu invalidninu Pogledaj
DDBIZ.1-7 Utvrđivanje prava na zdravstveno osiguranje branilaca i članova njihovih porodica Pogledaj
DDBIZ.1-8 Obrada predmeta za preseljenje - odjava Pogledaj
DDBIZ.1-9 Izdavanje Legitimacije RVI i članovima porodica poginulih boraca Pogledaj
12345678